Promoció i conscienciació: Xarxa de Comerços Solidaris

CIBI, amb el suport de milers de comerços, organitzacions i empreses ha creat la xarxa de conscienciació i promoció de la causa més gran d’Espanya. Comencem el 2017 i per a finals del 2019 esperem ser gairebé de 9000 comerços que amb el seu temps, dedicació i espai promouen la causa, recapten donatius i actuen com a ambaixadors d’aquest gran projecte.

Al 2019 ajudarem a la difusió d’articles sobre les causes que afecten als més petits. De cada un repartirem una versió resumida i fàcil de llegir en tots els nostres comerços col·laboradors amb la intenció de conscienciar a un públic molt ampli dels problemes que aquesta i altres organitzacions intenten enfrontar.

Assistència a cases d’acollida i hospitals.

El nostre objectiu és prestar assistència a les cases d’acollida i hospitals per ajudar-los en la seva tasca.

  • Utilitzem la xarxa de comerços solidaris, socis i voluntaris per aconseguir el que necessiten i oferir-lo a les diferents organitzacions amb les que col·laborem
  • Ens vam reunir, vam analitzar i prestem l’assistència necessària ja sigui en termes monetaris, en espècie, assessoria o de publicitat.
  • El nostre àmbit professional rau en la logística i consultoria d’ONG i volem portar el mateix esperit innovador a cada projecte en què participem.

2019: Fons per a la investigació de la Leucèmia

La fundació CIBI té com a objectiu principal el donar suport a la major quantitat de nens i nenes amb càncer i les seves famílies.  Els recursos del fons que volem crear anirà a projectes d’investigació, teràpies de suport emocional, manteniment, ajudes a famílies que han de mobilitzar-se per al tractament, etc.

El Fons està destinat a final d’any a un projecte d’investigació contra la Leucèmia
El Càncer infantil s’enfronta a dos grans problemes:
• Els pacients i les seves famílies pateixen aïllament social. Els afecta des del moment del diagnòstic i acompanya un gran nombre d’ells durant la resta de les seves vides.
• La investigació en càncer infantil no avança. Amb prou feines es destinen recursos econòmics a la investigació perquè es considera que la incidència és baixa.

La nostra missió és ajudar que els nens i nenes que pateixen de càncer tinguin l’oportunitat d’un millor pronòstic i una major qualitat de vida.

Dona hoy contra el cáncer y por el bienestar infantil